» Hodnoty » Sociální zodpovědnost

Sociální zodpovědnost

Politika sociální zodpovědnosti se v MOKATE opírá o platné mezinárodní normy a je přizpůsobená specifiku prostředí, ve kterém firma působí. Její základní předpoklady zahrnují:

  1. Rovná práva zaměstnanců na podnikovou zdravotní péči, postup, školení, sociální péči a jiné formy pomoci zajišťované firmou, a to bez rozdílů z důvodu pohlaví, národnosti, vyznání a politického přesvědčení. Firma zaručuje především pravidelné neplacené lékařské prohlídky na pracovišti s účastí odborných lékařů a s využitím lékařských laboratoří a mimo to stálou pomoc zdravotní sestry v areálu firmy. Kromě toho MOKATE určuje jasná a všeobecně dostupná kritéria kariérního postupu, zajišťuje pro zájemce pomoc konzultantů, kteří posoudí jejich individuální předpoklady a poradí jím optimální kariérní cesty. Školení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví jsou povinná a pracovní podmínky na všech pracovištích jsou vyhodnocována z hlediska ergonomie a zajištění vhodného prostředí pro výkon pracovních povinností.
  2. Utváření dobrých vztahů mezi zaměstnanci. Platí pravidlo snadné dostupnosti vedení všech stupňů (včetně majitelů firmy) pro každého zaměstnance bez ohledu na jeho místo ve služební hierarchii. Majitelé a vedení společně slaví se zaměstnanci tradiční svátky. Zaměstnanci, kteří mají životní jubilea, jsou ocenění zvláštním způsobem – odměnami, diplomy a slavnostním setkáním s majiteli MOKATE. Byla zavedena vyznamenání pro zaměstnance: čestná Zlatá plaketa MOKATE a Vavřín MOKATE (spojený s finanční odměnou). Ve zvláštní každoroční soutěži získávají nejlepší zaměstnanci titul Lídr MOKATE a Zlatý pohár. Všechny tyto způsoby oceňování zaměstnanců fungují ve firmě jíž řadu let a jsou mezi pracovníky všeobecně známé. Splňují přitom také významnou úlohu v kariérním postupu. Dalším prvkem, který napomáhá v budování dobrých mezilidských vztahů, je firemní bulletin - barevný občasník s názvem Servis MOKATE, který je vydáván jako „rodinný magazín" zaměstnanců firmy. Jsou v něm zveřejňovány nejen informace o životě podniku, ale také profily zaměstnanců, jejich vyjádření, přání a gratulace při různých příležitostech.
  3. Spolupráce s místní komunitou. Soustřeďuje se především na podporu organizací, spolků a institucí sloužících ochraně zdraví, kultuře a osvětě a také ochraně životního prostředí. Podpora má povahu finančních nebo produktových příspěvků a je směřována mimo jiné do nemocnic (na nákup zařízení), vzdělávacích zařízení (vybavení přednáškových prostor, opravy), dále organizacím poskytujícím sociální služby (dětské domovy, pečovatelské domovy – finanční prostředky, výrobky), kulturním akcím (Umělecké léto u Kossaků – dotace, muzea – prostředky na konzervování sbírek a jejich nákup). Prioritou je práce v oblasti ochrany životního prostředí, která probíhá v rámci samostatného programu pro udržitelný rozvoj  publikovaného na firemním webu.
  4. Průběžné zdokonalování způsobů implementace zásad sociální zodpovědnosti a stálá opatření vedoucí ke zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti na všech stupních řízení. A kromě toho zajištění přímého přístupu zaměstnanců k souboru pravidel a práv, která se jich týkají.

 

Jsme rodinná firma po čtyři generace

Fundacja firmy rodzinne Instytut biznesu rodzinnego

Naše značky

Používáme cookies, kvůli zjednodušení vašeho přístupu k našim službám a ke statistickým účelům. Pokud cookies neblokujete, souhlasíte s jejich využitím a uložením v paměti vašeho zařízení. Upozorňujme, že můžete sami upravit používání cookies v sekci Nastavení vašeho zařízení. Souhlasím s použitím cookies.