» Hodnoty » Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Závazky a cíle.

Společnost MOKATE bere otázku udržitelného rozvoje velmi vážně. Kromě vypracování účinné interní politiky v oblasti ochrany životního prostředí chce společnost MOKATE dosáhnout hlubšího zohledňování pravidel udržitelného rozvoje v klíčových organizačních postupech jako jsou: obsluha zákazníků, vývoj nových výrobků a investiční politika.

Hlediska udržitelného rozvoje se zohledňují také ve všech interních oblastech činnosti společnosti MOKATE, které zahrnují: lidský faktor (spokojenost zaměstnanců, hodnocení výsledků a přehled odměn, osobní rozvoj), marketing (vnímání společnosti zákazníky, spokojenost zákazníků, hodnota značky), vnější komunikaci (renomé), finanční informace (investorské preference), všeobecnou politiku (volba dodavatelů, politika objednávek, politika ochrany životního prostředí).

Připomenutí pravidel, které platí ve společnosti, spojujeme s příležitostí shrnout jejich praktickou realizaci v polovině roku 2008. Chceme se soustředit na několik vybraných témat.

Pozornost si zaslouží činnost firmy v oblasti ochrany životního prostředí. Klíčovým přínosem pro okolní prostředí je ekologické hospodaření s výrobními odpady. Ty jsou ve společnosti komplexně tříděny, což umožňuje jejich systematickou recyklaci. Pokroku bylo dosaženo také při hospodaření s komunálním odpadem, kde je cílem jeho úplná mineralizace. Postup prací spojených s mineralizaci umožní už v nejbližších měsících získat finální výsledek. Odpady v mineralizované podobě budou sloužit k hospodářskému využití.

Svůj účel splnila také instalace zařízení sloužícího k opětovnému využití tepla, které vzniká ve výrobních procesech. Zachycení tepla namísto jeho úniku do ovzduší umožňuje nejen jeho další využití pro potřeby technologických linek, ale pomáhá také při ochraně ovzduší před účinky industrializace (alespoň v takovém měřítku, v jakém může společnost mít na tyto jevy vliv).

MOKATE také připravuje zavedení využití tepelných čerpadel. Po praktickém vyzkoušení technologie v jedné z našich společností plánujeme její využití ve všech objektech. Z ekologického hlediska se jedná o velmi účinný způsob využití přirozených zásob stálé teploty. Investice umožní využívání teploty kolem 12 °C, která je v hloubce 5 – 6 metrů pod povrchem země, k chlazení našich budov v létě a k jejich vytápění v zimě. Předpokládáme, že nejlepší výsledky získáme v budovách s největším objemem, k nímž patří podnik v Żorách.

Další téma je spojeno s interní oblastí činnosti společnosti. Pozitivně hodnotíme pokrok v oblasti péče o zdraví zaměstnanců. Bezplatné prohlídky, především žen, z hlediska nejčastějších zdravotních problémů, mají u nás systémový charakter. Zahrnují také laboratorní zkoušky (s doručením výsledků zaměstnancům) a odborné prohlídky. Dobrým vztahům mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci napomáhají jasná pravidla hodnocení a veřejné oceňování osob, které mají zvláštní zásluhy o firmu. Zlaté plakety MOKATE, Vavřín MOKATE – to jsou jenom některé formy oceňování, které probíhají ve slavnostním ovzduší. Obdobnou úlohu má i Tabule lídrů průběžně vyzdvihující ty nejlepší. Oblíbené jsou také sportovní soutěže, společné slavnosti a společenské akce pořádané pro naše zaměstnance. V prvním pololetí tohoto roku společnost MOKATE provedla průzkum profesionálních preferencí zaměstnanců – prozatím jen ve vybrané skupině osob. Odborná firma nám pomohla určit pro konkrétní osoby nejlepší formy profesního růstu, které jim přinesou možnost rozvoje a spokojenost. Kromě toho byly v tomto pololetí provedeny změny ve firemním občasníku s názvem Servis MOKATE, který se změnil na „rodinný magazín" pro zaměstnance společnosti. 

K dalším tématům souvisejícím s plněním firemní strategie udržitelného rozvoje se budeme na tomto místě vracet.

Aby nechyběla voda. Nedostatek vody je všeobecnou a rostoucí hrozbou. MOKATE chce v této souvislosti ještě více ulehčit městským vodovodům. V největším výrobním závodu v Żorách byly zahájeny technické vrty, jejichž účelem je hledat nezávislé zdroje umožňující zajištění samostatnosti podniku v oblasti zásobování vodou. Hlubinné studny by umožnily do značné míry omezit nebo zcela zrušit dodávky z obecních vodovodů. Obdobný projekt byl již úspěšně realizovaný v ustrońském závodě MOKATE. Dvě studny zde zcela pokrývají spotřebu podniku jak v oblasti technologické, tak v oblasti hygienické. Jedna z nich je hlubinná a dosahuje hloubky 30 metrů. Studny budou samozřejmě napojeny na příslušná zařízení na úpravu vody a další zařízení sloužící jejich správnému využívání. Je třeba doplnit, že nezávisle na těchto akcích jsou v obou provozech firmy (v Żorech i v Ustroni) přijímány kroky vedoucí k co nejracionálnějšímu hospodaření s dostupnými zdroji vody.

Jsme rodinná firma po čtyři generace

Fundacja firmy rodzinne Instytut biznesu rodzinnego

Naše značky

Používáme cookies, kvůli zjednodušení vašeho přístupu k našim službám a ke statistickým účelům. Pokud cookies neblokujete, souhlasíte s jejich využitím a uložením v paměti vašeho zařízení. Upozorňujme, že můžete sami upravit používání cookies v sekci Nastavení vašeho zařízení. Souhlasím s použitím cookies.