» Skupina Mokate » Firma Mokate » Dějiny

Dějiny

Rok 1900

V obci Dobrá (Těšínské Slezsko, dnes na území České republiky) bylo jméno Mokryš už začátkem minulého století spojováno s obchodováním. Předek dnešní rodiny Mokryszů zde založil koloniál. Jmenoval se Josef a kromě svého obchodu se věnoval také řadě jiných aktivit; zakládal v obci svaz dobrovolných hasičů, lidovou rukodělnou školu, podporoval vlasteneckou činnost Sokolu. Po určité době bude v jeho stopách pokračovat mladší bratr Alois. Stane se tak na území obce Goleszów. Zde si změní způsob psaní příjmení na Mokrysz. Toto vše probíhá stále ještě za vlády císaře Františka Josefa a obě uvedené obce jsou součásti tehdejšího světového mocnářství – Rakousko-Uherska.


Józef Mokryš 

 

Rok 1927

Není zde ještě MOKATE, ale firma Mokrysz. Její jméno je - v souladu s tehdejšími zvyky - totožné s příjmením majitele. Nejdříve provozuje obchod Goleszowu (Těšínské Slezsko), později také restauraci a následně betonárnu. S nezměněným názvem je rodinný podnik provozován třemi následujícími generacemi.

Rok 1990

Kazimierz Mokrysz, vnuk prvního majitele, předává otěže firmy své manželce. Teresa Mokrysz mění název na MOKATE (což je zkratka od MOkrysz-KAzimierz-TEresa). Mění také zaměření firmy, která nyní vyrábí instantní smetanu do kávy. Toto vše se děje už v obci Ustroń.

Rok 1992

Na trh přichází MOKATE Cappuccino. Jeho příchod nebyl bezproblémový, pro spotřebitele to byla neznámá novinka. Průlomem se stala podzimní televizní kampaň s filmovým návodem na správnou přípravu kávy cappuccino.

Rok 1994

MOKATE Cappuccino si získalo polský trh. Firma má za sebou první pokusy o export svých výrobků (do sousedních zemí). Výroba jen s největším vypětím stihá krýt rostoucí zájem trhu. Je přijato rozhodnutí o investování. V dubnu je poblíž dosavadní provozovny zahájena výstavba nového závodu.

Rok 1995

Dne 30. března bylo slavnostně otevřeno nové sídlo MOKATE. Na ploše 3.500 m2 jsou moderní výrobní haly, sklady a kanceláře. Během jednoho roku se zdvojuje výroba. V nabídce je již sortiment s více než 100 položek, včetně vařené čokolády. Export zahrnuje 10 zemí. Znovu začíná chybět místo.

Rok 1998

Vzniká nová dvoupodlažní výrobní hala s plochou 7.500 m2. Počet zaměstnaných se blíží k číslu 500 osob. Moderní výrobní linky umožňují rozšířit sortiment na 200 položek. Výrobky MOKATE se už dostávají do skoro 30 zemí. Laboratoře nyní zabírají plochu větší než kdysi celé původní MOKATE a vyvíjejí nové recepty.

Rok 2000

Toto je průlomový rok v oblasti investic. V Ustroni roste „věž“, což je nové oddělení práškovny ve dvanáctipatrové hale. Díky ní se MOKATE stalo nezávislé na importu bělících a pěnících látek. Nyní se firma stává dodavatelem těchto polotovarů pro potravinářský průmysl doma i v zahraničí. Zprovozněn je také vysoce moderní válečkově-posuvný sklad. Celková plocha objektů v Ustroni už dosahuje 15.000 m2. Zároveň se v cca 30 km vzdáleném  městě Żory staví druhé MOKATE stejné velikosti.

Rok 2001

Je spuštěn závod v Żorech, který je také vybaven „věží“. V obou lokalitách MOKATE zaměstnává 700 zaměstnanců. Export výrobku už pokrývá všechny světadíly. V polovině roku se mění organizační struktura firmy. V Ustroni kromě původní F.P.U.H MOKATE vzniká MOKATE S.A. Do čela správní rady přichází předseda Marek Tarnowski, známý polský manažer. V Żorech působí MOKATE Sp. z o.o. V zahraničí fungují MOKATE INTERNATIONAL - v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. V Moskvě rozvíjí svou činnost zastoupení firmy.

Rok 2002

Skupina firem MOKATE posiluje svou pozici dodavatele polotovarů. Na trh kávy přichází s dalším hitem – novým výrobkem MOKATE CAFE instant, který vznikl jako výsledek dlouhého laboratorního vývoje a marketingových analýz. Vznikají nové druhy kakaa Biały Miś (Bílý medvídek) a vařené čokolády. V říjnu firma přebírá Consumer, jednoho z největších výrobců čaje v Polsku. Ke konci roku má MOKATE už 18% polského trhu čaje. Společná hodnota prodeje je vyšší než 80 mil. eur. Zaměstnanost roste na skoro 1.000 osob. A kromě toho připadá na tento rok desáté výročí uvedení značky MOKATE Cappuccino na polský trh. Pro celý tým MOKATE je to důvod k velké spokojenosti i k oslavám.

Rok 2003

Sortiment čajů MOKATE se rozšiřuje, objevují se nové řady čajů: BIONATURAL a následně PERFECTION, který firmě umožňuje získat úctyhodné místo mezi špičkovými výrobci čajů kategorie premium. Mění se vzory obalů čajů, nové obaly jsou více funkční a modernější. Celou svou čajovou výrobu opírá firma o receptury a dodávky legendárního londýnského čajového domu Thompson Lloyd & Ewart, který je na trhu od roku 1760. Na policích obchodů si získává trvalé místo nový instantní výrobek NYCoffee 2+1, což je porce kávy s mlékem a cukrem v jednom praktickém sáčku. Export zvyšuje svůj podíl na prodeji na skoro 25%, exportním hitem se stávají bělící látky do potravin. Vedení firmy přijímá novou strategií expanze pro období přistoupení do EU.

Rok 2005

Od 2004 roku trvá intenzivní kampaň, jejímž cílem je udržet pozici cappuccina na trhu. V nákupních košících jsou stále častěji kávové mixy, poptávka je rozdělena mezi tento nový výrobek a cappuccino. Provádí se také průzkumy trhu v nových oblastech s cílem rozšiřovat řady odběratelů polotovarů. V rámci modifikované strategie začíná firma budovat nové distribuční kanály čajů. Jsou do nich zahrnuty také zahraniční trhy. Na jaře 2005 MOKATE získává předního českého výrobce čaje, firmu DUKÁT ze Zlína. Rozšiřuje se tím okruh zkušeností; český trh preferuje ovocné a bylinkové čaje. MOKATE udržuje i nadále tradiční značky DUKÁTU a přináší možnost rozšířit jejich nabídku, výrobní základna se stěhuje do lépe vybavené Ustroně. Práci v Ustroni přijímají čeští technologové, vzniká nový sortiment zaměřený jak na český, tak na polský trh. Do distribučních kanálů převzaté firmy jsou směřovány také výrobky MOKATE, které se dříve v Česku nenabízely. Jsou provedeny další změny, v jejichž výsledku se firma v Żorech stává hlavním výrobcem kávy v celé skupině MOKATE. Roste export v rámci celé firmy, koncem roku je to 27% hodnoty prodeje.

Rok 2006

MOKATE přebírá další český podnik - firmu TIMEX. Je to už třetí hospodářský subjekt v Česku, který se stává součásti skupiny firem MOKATE. Tentokrát se jedná o významného producenta ve skupině českých výrobců instantních nápojů, což uvádí MOKATE do čela v tomto segmentu trhu. Převzetí TIMEXU potvrzuje důslednost MOKATE při uskutečnění strategického cíle, kterým je další posílení firmy v oblasti střední a východní Evropy. Zároveň probíhá průzkum ukrajinského trhu a určování obchodně-výrobních priorit MOKATE v Kyjevě. Ke konci prvního čtvrtletí má skupina MOKATE osm podniků.

Rok 2007

MOKATE je stále více zaměřeno do zahraničí. Export dosahuje kolem 40% celkového prodeje, celý prodej tohoto roku je uzavřen částkou cca 100 mil. eur. Nejvyšší dynamika je stále patrná u polotovarů; bělidla a pěnidla se prodávají jak v Polsku, tak v 60 dalších zemích světa. Zaměstnanost se zvyšuje na 1200 osob, největším závodem skupiny zůstává MOKATE v Żorech (celá skupina stále zahrnuje osm subjektů).

Rok 2008

Pokračování kampaně na podporu prodejnosti cappuccina přináší výsledky. Poprvé po několika letech se povedlo nejen zastavit snižování obratu, ale objevila se výrazná dynamika prodeje. Je to zásluha MOKATE, které jako absolutní jednička v této kategorii na polském trhu (cca 80% podílu) – pociťuje zodpovědnost za strukturu spotřeby. Pozorovatelé trhu oznamují: vrací se móda cappuccina. V odvětví rozpustných káv přináší výborné výsledky činnost firemního Centra pro výzkum a vývoj (CBiW); na trh přicházejí inovační nápoje: MOKATE Latte, Macchiato a Mocca. Inovovaná instantní smetana Carmen („ještě více smetanová“) si získává uznání spotřebitelů. Přetrvává ofenzíva MOKATE na trhu s čajem. Stále nové pozice si získávají čaje řady Babička Růženka, boj o své místo na trhu začala řada Svařáků. Poslední uvedený výrobek zastupuje zcela novou technologií spojení čaje s alkoholem a tímto dostává firmu mezi inovativní podniky potravinářského průmyslu v evropském měřítku. Čajové výrobky získávají vysoká hodnocení a mnohá ocenění na prestižních obchodních akcích. Zahraniční expanze zahrnuje nejen export (včetně bělidel a pěnidel), ale ke konci roku firma zahájila převzetí dalšího (třetího) podniku v Čechách. Předmětem zájmu je výrobce kávy a cukrovinek se sídlem v okolí Prahy. V Polsku se pokračuje v investicích, díky nímž se především rozšiřuje strojový park. Ve společnosti s ručením omezeným v Żorech jsou ukončeny ekologické investice zaměřené na opětovné využití odpadního tepla z výroby. Zdejší firma kupuje další zhruba tři hektary pozemků na zvětšení svého areálu; toto bude základ pro příští rozšiřování podniku. Rok je uzavřen cca desetiprocentním růstem prodeje ve srovnání s předchozím rokem .

Rok 2009

MOKATE vytváří zcela integrovanou skupinu devíti fierm, z nichž šest má sídla mimo území Polska. V samotném Polsku působí: MOKATE Sp. z o. o. v Żorech, MOKATE S.A. v Ustroni a FPUH. V zahraničí to jsou MOKATE Česko, Timex (v České republice), Marila (v České republice), MOKATE Slovensko, MOKATE Maďarsko a MOKATEUkrajina. Obraty skupiny jsou už větší než půl miliardy zlotých, export představuje až 57% z hodnoty prodeje. Odběrateli zboží z MOKATE se stávají mimo jiné Čína, arabské země nebo africké státy. MOKATE zůstává v Polsku stále absolutní jedničkou v prodeji cappuccina, mezi čaji je na druhém místě. V nabídce MOKATE jsou jak zrnkové, tak mleté kávy z moderní pražírny ve firmě Marila v Čechách, kterou MOKATE převzalo. Na nejvyšší úrovní je v obchodech další výrobek MOKATE – káva Global. Polotovary posilují svou pozici v zahraničí, MOKATE mimo jiné dodává italským výrobcům jednotlivé složky pro přípravu cappuccina. Výrobek z Żor se tak uplatnil na trhu, který je tradiční vlastí cappuccina. Zaměstnanost ve všech subjektech je 1 500 osob. Firma dále investuje. V Ustroni byla zahájena výstavba nových skladů a v Żorech se na zakoupeném pozemku o výměře 3,5 ha začalo se stavbou dalšího výrobního závodu. 


 

Závod Marila (Česká republika)

Jsme rodinná firma po čtyři generace

Fundacja firmy rodzinne Instytut biznesu rodzinnego

Naše značky

Používáme cookies, kvůli zjednodušení vašeho přístupu k našim službám a ke statistickým účelům. Pokud cookies neblokujete, souhlasíte s jejich využitím a uložením v paměti vašeho zařízení. Upozorňujme, že můžete sami upravit používání cookies v sekci Nastavení vašeho zařízení. Souhlasím s použitím cookies.