» Tiskové středisko

Tiskové středisko


Deska připomíná Josefa Mokryše

Na konci června v obci Dobrá v České republice byla odhalena pamětní deska připomínající Josefa Mokryše – veřejného činitele, dlouholetého velitele místního sboru dobrovolných hasičů a prastrýce manželů Mokryszových - majitelů Mokate.

Josef Mokryš byl významným a zasloužilým občanem Dobré – hovoří o tom text na pamětní desce: „Svým lidumilstvím a podporou osvětové tělocvičné jednoty Sokol se zasloužil o vznik a rozvoj hasičského hnutí v obci, vzdělanost mládeže a budování občanské pospolitosti.“

Současná starostka SDH Dobrá Ludmila Baranová připomněla, že zdejší sbor patří k nejstarším ve Slezsku a také Josef Mokryš byl jedním z nejdéle sloužících starostů. Kromě toho byl znám svým lidumilstvím, práci s mládeži a podporou sportu. „Pod jeho velením patřila jednotka k nejlepším a s nejkratším dojezdovým časem. Měl tak vycvičené koně, že po vyhlášení poplachu sami běželi z pole ke strážníci, aby mohli být zapřaženi do stříkačky,“ připomněla Baranová.

Na fotografii: Sylwie Mokrysz, Teresa Mokrysz, starostka OSP Ludmila Baranová a starosta Dobré Jiří Carbol.

Pamětní desku nechali zhotovit majitelé firmy Mokate – Teresa a Kazimierz Mokryszovi – Josef Mokryš byl bratrem jejich dědečka Aloise. „Jsme s manželem rádi, že jsme mohli zhotovením pamětní desky přispět k tomu, aby jeho jméno a život i to, co vykonal, bylo trvale a důstojně připomenuto,“ řekla Teresa Mokrysz a dodala, že jejich prastrýc, který vedl zdejší hasiče neuvěřitelných 43 let, sloužil svým spoluobčanům celou duší a celým tělem, věren přikázáním Hasičského desatera.

Starosta obce Jiří Carbol zhodnotil slavnost slovy. „Jsem rád zájmu polské firmy a velmi si ceníme toho, že její majitelé nechali zhotovit pamětní desku našemu zasloužilému občanovi.“

Manželé Mokryszowi také darovali doberským hasičům zvětšenou fotografii ze křtu první motorové stříkačky v 30. letech minulého století. „Pamatuji si, že to byla mimořádná událost, pro místní hasiče to byla velká sláva. V období krize se jim podařilo sehnat peníze, z části pocházely z úspor rodinných příslušníků, kteří sboru poskytli bezúročnou půjčku,“ uvedla vnučka Josefa Mokryše, paní Cínařová. Paní Teresa Mokrysz zdůraznila, že shodná zvětšenina fotografie bude umístěna na čelní zdi vstupní haly firmy Mokate, aby rodině, obchodním partnerům, hostům originálním způsobem připomínala, odkud vzešel jejich rod. „Jsme neobyčejně hrdí na rodinnou vazbu k Josefu Mokryšovi. Nikdy neopomíjíme hovořit o našich českých kořenech,“ ujistila přítomné.


Fotografie hasičů z Dobré s novou motorovou stříkačkou, 30. léta minulého století, druhý zleva - Josef Mokryš, vepředu sedí vnučky Josefa, dvě z nich nám zapózovaly vedle stejné stříkačky na spodní fotografii.

Slavnost odhalení pamětní desky byla součástí Dne otevřených dveří, kdy si lidé mohli prohlédnout krásně zrekonstruovanou zbrojnici, která slouží také jako obecní kulturní dům. Všichni se také mohli po celý den se občerstvit kávou Mokate a Marila a čaji LOYD.

O dřívější návštěvě rodiny Mokryszů v Dobré jsme psali v textu nazvaném: „Co vzešlo z Dobré, musí být dobré!”

(27 VI 2016)

zpět

Jsme rodinná firma po čtyři generace

Fundacja firmy rodzinne Instytut biznesu rodzinnego

Naše značky

Používáme cookies, kvůli zjednodušení vašeho přístupu k našim službám a ke statistickým účelům. Pokud cookies neblokujete, souhlasíte s jejich využitím a uložením v paměti vašeho zařízení. Upozorňujme, že můžete sami upravit používání cookies v sekci Nastavení vašeho zařízení. Souhlasím s použitím cookies.