» Tiskové středisko

Tiskové středisko


Výbor podnikajících žen

Ve čtvrtek 15. března v sídle Centra im. Adama Smitha ve Varšavě se uskutečnilo první setkání Výboru podnikajících žen. Tento Výbor byl založen na setkání velvyslanců podnikajících žen, které se uskutečnilo ve Varšavě 23. ledna 2018 na pozvání paní zmocněnkyně vlády Polské republiky pro malé a střední podniky Andżeliky Możdżanowské.

Přítomné dámy diskutovaly mj. o balíčku zákonů – tzv. „ústava pro podnikání“. Poslechly si také přednášku Katarzyny Gierczak-Grupińské, zakladatelky a předsedkyně nadace Rodinné firmy, s názvem „Identita organizace na základě společných hodnot“ a prezentaci: „Technologie BLOCKCHAIN – virtuální měny jako nové způsoby vyúčtování“ a „Mediace pro podnikatele: Soudním procesům se lze vyhnout a získat tak čas a peníze“.

 

Během setkání byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Výborem podnikajících žen a Centrem im. Adama Smitha.

Stojí za to zmínit, že paní Sylwia Mokrysz, prokuristka Mokate S.A., působí aktivně mnoho let jako velvyslankyně podnikajících žen a byla povolána do Výboru podnikajících žen.

 

Federace sdružení „Mezinárodní síť velvyslanců podnikajících žen“ je oficinální zástupce v Polsku „Women’s Entrepreneurship Day“, které je dále shrnutím celoroční akce podporující ženy. WED je světové společenské hnutí orientované na podporu a posílení pozic podnikajících žen a zároveň na upoutání pozornosti na to, proč stojí za to investovat do podnikajících žen. Posláním „Women’s Entrepreneurship Day“ je posílení pozic čtyř miliard žen na světě, aby byly katalyzátory změn a zlepšovaly situaci 250 milionům dívek žijících v chudobě.

(16 III 2018)

zpět

Jsme rodinná firma po čtyři generace

Fundacja firmy rodzinne Instytut biznesu rodzinnego

Naše značky

Používáme cookies, kvůli zjednodušení vašeho přístupu k našim službám a ke statistickým účelům. Pokud cookies neblokujete, souhlasíte s jejich využitím a uložením v paměti vašeho zařízení. Upozorňujme, že můžete sami upravit používání cookies v sekci Nastavení vašeho zařízení. Souhlasím s použitím cookies.